Privacy beleid
Jouw privacy is bij ons gewaarborgd

Wanneer jij je contactgegevens, zoals je telefoonnummer, e-mail of thuisadres bij ons achterlaat, slaan wij deze gegevens op. Dat doen we om je in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bijvoorbeeld om je een persoonlijk advies te geven over onze maatwerkoplossingen, onze collecties en om te vragen of een aankoop bevalt en of we je nog ergens mee kunnen helpen. Daarnaast bewaren we je gegevens voor het uitsturen van nieuwsbrieven en om deelnemers van acties op de hoogte te houden van hun deelname.

Deze gegevens bewaren wij volgens de Europese richtlijnen van de GDPR (General Data Protection Regulation), in het Nederlands vertaald als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Kort gezegd houdt het in dat we jouw toestemming vragen voor het bewaren van je gegevens. Daarnaast mag je ons ook altijd vragen om je toestemming in te trekken, gegevens te corrigeren of te laten verwijderen.

Verdere informatie over ons privacybeleid:

1. Onze bedrijfsgegevens:

Naam bedrijf: Molenaar Badkamers b.v.
Website: https://www.molenaar.nl/
Inschrijfnummer KvK: 52946320
BTW-nummer: NL850678389B01
Telefoonnummer: 0341 – 23 23 00
E-mailadres: badkamers@molenaar.nl
Postadres: Postbus 265, 8070 AG Nunspeet

 

2. E-mailadres

Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, zullen we deze niet gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie als je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

 

3. Postadres

Wij gebruiken het postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd of bij een gesloten overeenkomst.

 

4. Nieuwsbrief

Wanneer jij je contactgegevens, zoals je telefoonnummer, e-mail of thuisadres bij ons achterlaat, slaan wij deze gegevens op. We bewaren deze gegevens o.a. voor het versturen van onze nieuwsbrief. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kun je makkelijk zelf regelen, door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken en de instructies te volgen.

 

5. Telefoonnummer

Wij nemen enkel telefonisch contact met je op om je te informeren over producten en diensten, en bij een gesloten overeenkomst. Dat doen we alleen wanneer we daarvoor toestemming hebben.

 

6. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

  • De uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  • De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  • Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

7. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

8. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

9. Veiligheid opslag van gegevens

  • Op de hele website, ook de pagina waar jij je persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  • Wachtwoorden worden altijd versleuteld opgeslagen.
  • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 

10. Toegang tot je gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Je kunt dit aangeven via het formulier Recht op correctie, vergetelheid of dataportabiliteit. Via deze link kun je je gegevens opvragen of laten aanpassen of verwijderen.

 

11. Contact

Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen via het volgende telefoonnummer: 0341 - 23 23 00. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Verzoek tot inzage van persoonsgegevens

Wil je een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens doen? Vul dan dit formulier in. Je verzoek wordt binnen 30 dagen behandeld.