Uw recht op correctie, vergetelheid of dataportabiliteit

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U heeft dan het recht om correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens op te vragen bij Molenaar. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, op te vragen, te verwijderen of af te schermen.

In de volgende situaties zijn deze rechten van toepassing:

  • Persoonsgegevens zijn niet meer nodig
  • Intrekken van uw toestemming
  • Bezwaar tegen de verwerking
  • Onrechtmatige verwerking
  • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  • Kinderen jonger dan 16 jaar
     

U kunt hiernaast uw persoonsgegevens invullen. Vervolgens gaan wij uw gegevens controleren in onze systemen. U ontvangt binnen 1 maand na uw verzoek een reactie van ons. Indien uw aanvraag voldoet aan de Algemene verordering gegevensbescherming, dan zullen wij uw gegevens aanpassen, verwijderen of aan u uitleveren. U ontvangt een bevestiging per mail van de wijzigingen die we hebben doorgevoerd.

Wilt u direct meer informatie? Bel met onze klantenservice via 0341 - 23 23 00 voor meer informatie.